Mihan Legal Office

__________________________________________________________________________________________________________________________________
استرداد املاک توقیف شده و یا تصرف شده
__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

چنانچه املاک شما در ایران توسط سازمانها و ارگانهای مختلف و یا افراد تصرف شده است، وکلای این موسسه با دریافت وکالت از شما در اسرع وقت نسبت به پیگیری از طریق مراجع قضایی و رفع تصرف از املاک شما اقدام خواهند نمود. بعنوان مثال ، در بسیاری از موارد املاک توسط شهرداریها، سازمان زمین شهری، سازمان جنگلها و مراتع و یا بسیاری از بنیادها و سازمانهای مختلف تصرف میشود که در این موارد ارزش این املاک به قیمت روز قابل استرداد میباشد.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________