Mihan Legal Office

__________________________________________________________________________________________________________________________________
انجام امور طلاق
__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است. طلاق معمولا وقتی اتفاق میافتد که استحکام رابطه زناشویی از بین برود و میان زن و شوهر ناسازگاری و تنش وجود دارد. برای اجرا شدن طلاق، اخذ گواهی عدم سازش الزامی است. ضمن اینکه دادگاه پس از بررسی موضوع، مساله را به داوری ارجاع میدهد و پس از کسب نظر داوران، مبادرت به صدور حکم میکند. طلاق مخصوص عقد دائم است و زن مطلقه با انقضاء مدت عده ( مدتی که زن پس از طلاق یا مرگ شوهر حق دوباره شوهر کردن ندارد ) از طرف شوهر از زوجیت خارج میشود

طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی

طلاق بائن شامل موارد زیر میگردد:

طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود

طلاق یائسه

طلاق خلع و مبارات مادام که زن به عوض رجوع نکرده باشد

طلاقی که بعد از سه وصلت متوالی بعمل آید

منظور از طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر میدهد طلاق بگیرد ( که معمولا مهریه زن میباشد) و طلاق مبارات نیز آن است که کراهت از جانب طرفین باشد ولی در اینصورت عوض نباید زائد بر میزان مهر باشد.

در موارد زیر زن میتواند درخواست طلاق کند:

در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه (هزینه زندگی)  و عدم امکان اجبار او به پرداخت

در صورتیکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج (ناراحتی)  زوجه شده است

در صورتیکه شوهر 4 سال تمام مفقودالاثر میشود

درخواست صدور حکم طلاق با استناد به ماده 1119 قانون مدنی. بموجب ماده یاد شده طرفین عقد میتوانند هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر قرار دهند.

اقلیتهای مذهبی در مورد احوال شخصیه تابع دستوارت دینی خود میباشند. ضمن اینکه طلاق قانونی باید انجام شود

موسسه حقوق میهن با استفاده از وکلای مجرب خود در ایران آمادگی دارد نسبت به انجام امور طلاق توافقی و یا یکطرفه در ایران اقدام نماید و یا چنانچه در خارج از ایران طلاق صورت گرفته باشد این موسسه میتواند نسبت به انجام طلاق شرعی و سپس تنفیذ آن در ایران اقدام نماید

مدارک لازم جهت طلاق ایرانی

اصل شناسنامه جمهوری اسلامی ایران و اصل کارت ملی زوج و زوجه

اصل عقدنامه ایرانی و یا شرعی

اصل طلاق نامه آمریکایی

امضاء دو وکالتنامه دادگستری توسط زوج و زوجه درمورد طلاق های توافقی

امضاء و تکمیل وکالتنامۀ طلاق و فرم مربوطه

اصل طلاق نامۀ شرعی و در صورت عدم وجود آن، این دفتر مبادرت به اخذ آن مینماید

2 قطعه عکس شخص متقاضی

__________________________________________________________________________________________________________________________________

The birth of replica watches Aqua Terra, the Swiss luxury fake watches brand Omega Seamaster, has become a distinctive brand in the replica watches uk short span of more than a decade by virtue of its outstanding performance and its rolex replica impressive appearance.