Mihan Legal Office

__________________________________________________________________________________________________________________________________
اخذ و تعویض شناسنامه
__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

نظر به اینکه چندین سال از تعویض شناسنامه های قدیمی در ایران و صدور شناسنامه جدید در کشور جمهوری اسلامی سپری گشته، لذا کسانیکه تاکنون موفق به تعویض شناسنامه های قدیمی خود نشده اند و سن بالایی دارند از نظر اداره ثبت احوال، آنها متوفی تلقی و پرونده سجلی آنها به بایگانی راکد ارسال میگردد. پس بهتر است هموطنانی که هنوز موفق به دریافت شناسنامه جدید نشده اند، هر چه زودتر نسبت به تعویض شناسنامه قدیمی و دریافت شناسنامه جمهوری اسلامی اقدام نمایند و در ایران شناسنامه سند هویت شخص محسوب شده و جهت هر اقدام اداری و غیره مورد نیاز است.

چنانچه به هر دلیلی هموطنان عزیز موفق به تعویض شناسنامه های خود نشده اند و یا شناسنامه جدید خود را مفقود نموده اند، این موسسه در کمترین زمان ممکن نسبت به تعویض شناسنامه قدیمی و همچنین اخذ شناسنامه المثنی اقدام می نماید

مدارک لازم جهت دریافت شناسنامه

تکمیل و امضاء وکالتنامه و فرم مربوطه

8 قطعه عکس پاسپورتی

اصل گذرنامه ایرانی

اصل شناسنامۀ قدیمی در صورت عدم وجود اصل، کپی آن و در صورت عدم وجود آن، کپی شناسنامه یکی از افراد خانواده وابسته مانند پدر یا مادر یا خواهر و یا برادر.

__________________________________________________________________________________________________________________________________